Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:140:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 140, 28 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/855 на Съвета от 27 май 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/857 на Комисията от 27 май 2019 година за подновяване на разрешението за употреба на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 като фуражна добавка за млекодайни овце и млекодайни кози и за отмяна на Регламент (ЕО) № 226/2007 (притежател на разрешението Danstar Ferment AG, представлявано от Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/858 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на Срещата на страните по Споразумението за риболов в Южния Индийски океан (SIOFA), и за отмяна на решението от 12 юни 2017 г. за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Съюза, на Срещата на страните по SIOFA

21

 

*

Решение (ЕС) 2019/859 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO), и за отмяна на решението от 12 юни 2017 г. за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Съюза, в рамките на SPRFMO

27

 

*

Решение (ЕС) 2019/860 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC), и за отмяна на решението от 19 май 2014 г. относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза, в рамките на IOTC

33

 

*

Решение (ЕС) 2019/861 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO), и за отмяна на решението от 12 юни 2014 г. относно позицията, която трябва се заеме от името на Съюза в рамките на SEAFO

38

 

*

Решение (ЕС) 2019/862 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), и за отмяна на решението от 12 юни 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в рамките на WCPFC

44

 

*

Решение (ЕС) 2019/863 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO), и за отмяна на решението от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на NAFO

49

 

*

Решение (ЕС) 2019/864 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO), и за отмяна на решението от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на NASCO

54

 

*

Решение (ЕС) 2019/865 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), и за отмяна на Решението от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на NEAFC

60

 

*

Решение (EС) 2019/866 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на годишната конференция на страните по Конвенцията за опазване и управление на запасите от сайда в централната част на Берингово море, и за отмяна на Решението от 12 юни 2017 г. за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Съюза на тази годишна конференция

66

 

*

Решение (ЕС) 2019/867 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (CCAMLR), и за отмяна на Решението от 24 юни 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на CCAMLR

72

 

*

Решение (ЕС) 2019/868 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за отмяна на Решението от 8 юли 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на ICCAT

78

 

*

Решение (ЕС) 2019/869 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), и за отмяна на Решението от 19 май 2014 г. относно позицията, която да се заеме от името на Съюза в рамките на GFCM

84

 

*

Решение (ОВППС) 2019/870 на Съвета от 27 май 2019 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

90

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/871 на Комисията от 26 март 2019 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на Обединеното кралство във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2018 година (нотифицирано под номер С(2019) 2357)

94

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/872 на Комисията от 26 март 2019 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на Обединеното кралство във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2018 година (нотифицирано под номер С(2019) 2358)

98

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/873 на Комисията от 22 май 2019 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2018 година (нотифицирано под номер С(2019) 3817)

103

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/874 на Комисията от 22 май 2019 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2018 година (нотифицирано под номер С(2019) 3820)

115

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/875 на Комисията от 27 май 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top