EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:139I:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 139 I, 27 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 139I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
27 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/772 на Комисията от 16 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1300/2014 по отношение на списъка на активите с оглед идентифициране на пречките пред достъпността, предоставяне на информация на потребителите, както и наблюдаване и оценяване на напредъка относно достъпността ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 на Комисията от 16 май 2019 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2012/757/ЕС ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/774 на Комисията от 16 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2014 по отношение на прилагането на техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — шум“ към съществуващите товарни вагони ( 1 )

89

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/775 на Комисията от 16 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 по отношение на управлението на промените ( 1 )

103

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/776 на Комисията от 16 май 2019 година за изменение на регламенти (ЕС) № 321/2013, (ЕС) № 1299/2014, (ЕС) № 1301/2014, (ЕС) № 1302/2014, (ЕС) № 1303/2014 и (ЕС) 2016/919 на Комисията и Решение за изпълнение 2011/665/ЕС на Комисията относно привеждането в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета и изпълнението на специфичните цели, определени в Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 на Комисията ( 1 )

108

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/777 на Комисията от 16 май 2019 година относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/880/ЕС ( 1 )

312

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/778 на Комисията от 16 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2014 по отношение на управлението на измененията ( 1 )

356

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 на Комисията от 16 май 2019 година за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията ( 1 )

360

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2019/780 на Комисията от 16 май 2019 година относно практическите условия за издаване на разрешения за безопасност на управителите на инфраструктура ( 1 )

390

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top