EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:127:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 127, 16 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 127

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
16 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/781 на Комисията от 15 май 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella phaffii (CECT 13094), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за угояване или за кокошки носачки, за кокошки носачки и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване, за разплод и за кокошки носачки (притежател на разрешението Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска ( 1 )

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/783 на Комитета по политика и сигурност от 30 април 2019 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/355 (BiH/28/2019)

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784 на Комисията от 14 май 2019 година относно хармонизирането на радиочестотната лента 24,25—27,5 GHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги в Съюза (нотифицирано под номер С(2019) 3450)  ( 1 )

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 на Комисията от 14 май 2019 година за хармонизиране на радиочестотния спектър за оборудване, използващо свръхшироколентова технология в Съюза, и за отмяна на Решение 2007/131/ЕО (нотифицирано под номер С(2019) 3461)  ( 1 )

23

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията от 8 май 2019 година относно санирането на сгради (нотифицирано под номер С(2019) 3352)  ( 1 )

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top