EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:115:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 115, 2 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
2 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Изявление, представено в секретариата на Договора за Енергийната харта (ДЕХ) в съответствие с член 26, параграф 3, буква б), подточка ii) от ДЕХ, заменящо изявлението от 17 ноември 1997 г. от името на Европейските общности

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/680 на Комисията от 30 април 2019 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2019/681 на Комисията от 30 април 2019 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/682 на Съвета от 9 април 2019 година за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

7

 

*

Решение (ЕС) 2019/683 на Съвета от 9 април 2019 година за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/684 на Комисията от 25 април 2019 година относно признаването на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Япония за трансакциите с деривати под надзора на Японската агенция по финансовите услуги за еквивалентни на изискванията за оценка, разрешаване на спорове и допълнително обезпечение по член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ( 1 )

11

 

*

Решение (ЕС) 2019/685 на Европейската централна банка от 18 април 2019 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10)

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top