EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:092:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 92, 1 април 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 92

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
1 април 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/535 на Съвета от 29 март 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/778 за военна операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA)

1

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/536 на Комисията от 29 март 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за равностойни за целите на третирането на експозиции в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2018/813 на Комисията от 14 май 2018 година относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на селското стопанство съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) ( ОВ L 145, 8.6.2018 г. )

9

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотната лента 3 400 —3 800 MHz ( ОВ L 37, 8.2.2019 г. )

11

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top