EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:091:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 91, 29 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 91

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
29 март 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) 2019/517 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията ( 1 )

25

 

*

Регламент (ЕС) 2019/518 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране ( 1 )

36

 

*

Регламент (ЕС) 2019/519 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства ( 1 )

42

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ( 1 )

45

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги ( ОВ L 173, 9.7.2018 г. )

77

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top