EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:086:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 86, 28 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/521 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/522 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 по отношение на докладването на данни за производството, вноса и износа на полиоли, съдържащи флуоровъглеводороди, съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014

37

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/523 на Комисията от 21 март 2019 година за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/524 на Съвета от 21 март 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна, във връзка с приемането на процедурен правилник на Съвместния комитет

66

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/525 на Комисията от 26 март 2019 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 2208)  ( 1 )

72

 

*

Решение (ЕС) 2019/526 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

77

 

*

Решение (ЕС) 2019/527 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора

97

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 на Комисията от 11 февруари 2019 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина ( ОВ L 40, 12.2.2019 г. )

116

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/245 на Комисията от 11 февруари 2019 година за приемане на предложенията за гаранции след налагането на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Аржентина ( ОВ L 40, 12.2.2019 г. )

117

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/352 на Съвета от 4 март 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна ( ОВ L 64, 5.3.2019 г. )

118

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2019/354 на Съвета от 4 март 2019 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна ( ОВ L 64, 5.3.2019 г. )

118

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top