Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:081:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 81, 22 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
22 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на трансакции ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа ( 1 )

22

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции ( 1 )

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции ( 1 )

45

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции ( 1 )

58

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/361 на Комисията от 13 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 по отношение на достъпа до данните, съхранявани в регистрите на трансакции ( 1 )

69

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/362 на Комисията от 13 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции ( 1 )

74

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 година за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати ( 1 )

85

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/364 на Комисията от 13 декември 2018 година за установяване, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за формàта на заявленията на регистрите на трансакции за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията ( 1 )

125

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/365 на Комисията от 13 декември 2018 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмен на информация относно санкции, мерки и разследвания в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

128

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top