EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 80, 22 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
22 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/459 на Съвета от 21 март 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/460 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти ( 1 )

8

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/461 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

10

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/462 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета за прозрачност преди и след сключването на сделките ( 1 )

13

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/463 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/464 на Комисията от 21 март 2019 година за започване на разследване във връзка с евентуално заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/465 на Комисията от 21 март 2019 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за тридесет и четвъртата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/466 на Съвета от 18 март 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с изменението на приложение XXVII към това споразумение

26

 

*

Решение (ОВППС) 2019/467 на Съвета от 21 март 2019 година за изменение на Решение 2011/173/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина

39

 

*

Решение (ОВППС) 2019/468 на Съвета от 21 март 2019 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

40

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/469 на Комисията от 20 март 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС по отношение на срока на прилагане на защитните мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер С(2019) 2044)  ( 1 )

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/470 на Комисията от 20 март 2019 година за отмяна на Решение 2005/779/ЕО относно ветеринарномедицинските мерки за защита срещу везикулозна болест по свинете в Италия (нотифицирано под номер С(2019) 2045)  ( 1 )

49

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/471 на Комисията от 20 март 2019 година за одобряване на плана за ликвидиране на африканската чума по свинете при дивите свине в някои области на Унгария (нотифицирано под номер С(2019) 2073)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top