EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:055:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 55, 25 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 55

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
25 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/320 на Комисията от 12 декември 2018 година за допълнение на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на съществените изисквания, посочени в член 3, параграф 3, буква ж) от посочената директива, за да се гарантира определянето на местоположението на лицата, които осъществяват спешни повиквания от мобилни устройства

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/321 на Комисията от 18 февруари 2019 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/322 на Европейската централна банка от 31 януари 2019 година за делегирането на правомощието за приемане на решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право (ЕЦБ/2019/4)

7

 

*

Решение (ЕС) 2019/323 на Европейската централна банка от 12 февруари 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право (ЕЦБ/2019/5)

16

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top