Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:047:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 47, 19 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 47

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
19 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/278 на Съвета от 18 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/279 на Съвета от 18 февруари 2019 година за прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/280 на Комисията от 3 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с препратките към Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/281 на Комисията от 12 февруари 2019 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („The Vale of Clwyd Denbigh Plum“ (ЗНП)

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/282 на Комисията от 15 февруари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/283 на Комисията от 18 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/284 на Съвета от 18 февруари 2019 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

38

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/285 на Съвета от 18 февруари 2019 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

42

 

*

Решение (ЕС) 2019/286 на Комисията от 12 февруари 2019 година относно предложената гражданска инициатива под наслов „Да поискаме по-интелигентно регулиране на електронните цигари!“ (нотифицирано под номер С(2019) 926)

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top