EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:043:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 43, 14 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 43

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/254 на Комисията от 9 ноември 2018 година за адаптиране на приложение III към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/255 на Комисията от 13 февруари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването по финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/256 на Комисията от 13 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/207 чрез промени в образците за предоставяне на информация относно голям проект, съвместен план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“, и за поправка на посочения регламент по отношение на данните за целите на прегледа на изпълнението и рамката на изпълнението

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/257 на Комисията от 13 февруари 2019 година за изменение за 294-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

34

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 на Съвместния комитет ЕС — Швейцария от 29 януари 2019 година за изменение на таблица III и таблица IV от протокол № 2 към измененото Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. [2019/258]

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top