Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 25 януари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
25 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие във връзка с временното прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/107 на Комисията от 23 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/108 на Комисията от 24 януари 2019 година за разрешаване на промяната на спецификациите на новата хранителна съставка липиден екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/109 на Комисията от 24 януари 2019 година за разрешаване на разширяването на употребата на масло от Schizochytrium sp. като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/110 на Комисията от 24 януари 2019 година за разрешаване на разширяването на употребата на масло от семена на Allanblackia като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/111 на Комисията от 24 януари 2019 година за разрешаване на употребата на екстракт от хмел (Humulus lupulus L. flos) като фуражна добавка за отбити прасенца, свине за угояване и свине с по-малко стопанско значение, отбити и за угояване ( 1 )

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/112 на Комисията от 24 януари 2019 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за тридесет и първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

18

 

*

Регламент (ЕС) 2019/113 на Европейската централна банка от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2018/33)

19

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/114 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове ( 1 )

35

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/115 на Комисията от 10 юли 2018 година относно мерки SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN), приведени в действие от Испания в полза на Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (нотифицирано под номер С(2018) 4233)  ( 1 )

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top