EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:015:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 15, 17 януари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
17 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/66 на Комисията от 16 януари 2019 година относно правилата за установяване на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти с цел проверка на съответствието с правилата на Съюза относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, приложими за тези стоки

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/67 на Комисията от 16 януари 2019 година за налагане на защитни мерки по отношение на вноса на ориз Indica с произход от Камбоджа и Мианмар/Бирма

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие ( 1 )

18

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/70 на Комисията от 11 януари 2019 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия и критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на хартия и продукти тип тишу (нотифицирано под номер С(2019) 3)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top