EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:331:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 331, 28 декември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 331

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
28 декември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/2068 на Съвета от 29 ноември 2018 година за подписване от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/2069 на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

4

 

*

Регламент (EС) 2018/2070 на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

197

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/2071 на Европейския парламент от 24 октомври 2018 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

210

 

*

Резолюция (ЕС) 2018/2072 на Европейския парламент от 24 октомври 2018 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

211

 

*

Решение (ЕС) 2018/2073 на Европейския парламент от 24 октомври 2018 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

213

 

*

Резолюция (ЕС) 2018/2074 на Европейския парламент от 24 октомври 2018 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

215

 

*

Решение (ОВППС) 2018/2075 на Комитета по политика и сигурност от 7 декември 2018 година за удължаване на мандата на ръководителя на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018)

217

 

*

Решение (EС, Евратом) 2018/2076 на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

218

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2018/2077 на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/53/EС за предоставяне на разрешение на Кралство Белгия да въведе специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

222

 

*

Решение (ОВППС) 2018/2078 на Съвета от 21 декември 2018 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

224

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2079 на Комисията от 19 декември 2018 година за одобряване на функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“ като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

225

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top