EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:306:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 306, 30 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
30 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1869 на Съвета от 26 ноември 2018 година за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

1

 

*

Решение (ЕС) 2018/1870 на Съвета от 26 ноември 2018 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1871 на Комисията от 23 ноември 2018 година за вписване на географско указание на спиртна напитка в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 [„Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ГУ)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1872 на Комисията от 23 ноември 2018 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006 и (ЕО) № 1067/2008, регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/2081 и (ЕС) 2017/2200, Регламент (ЕО) № 1964/2006, Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 и Регламент (ЕО) 1918/2006 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос през 2019 г. в рамките на тарифните квоти за внос на зърнени храни, ориз и маслинено масло и за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на срока за разглеждане на офертите за продажба чрез тръжна процедура на обезмаслено мляко на прах в рамките на публичната интервенция през 2019 г.

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1873 на Комисията от 28 ноември 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1874 на Комисията от 29 ноември 2018 година относно данните, които следва да се предоставят за 2020 г. съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 по отношение на списъка с променливите и тяхното описание ( 1 )

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1875 на Съвета от 26 ноември 2018 година за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения в единните технически предписания - общи разпоредби - подсистеми (UTP GEN-B) и единни технически предписания - телематичните приложения за товарни превози (UTP TAF)

50

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1876 на Комисията от 29 ноември 2018 година за одобряване на технологията, използвана за ефективни 12-волтови алтернатори за използване в двигатели с вътрешно горене за конвенционални леки търговски превозни средства, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

53

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

 

Общ съд

 

*

Формуляр на молба за правна помощ

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top