EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:302:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 302, 28 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 302

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
28 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1850 на Комисията от 21 ноември 2018 година за вписване на географско указание на спиртна напитка в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ГУ))

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1851 на Комисията от 21 ноември 2018 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (ЗГУ)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1852 на Комисията от 26 ноември 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Mahón-Menorca“ (ЗНП)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1853 на Комисията от 27 ноември 2018 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди Teat disinfectants biocidal product family of CVAS ( 1 )

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2018/1854 на Комисията от 27 ноември 2018 година за признаване на доброволната схема „Better Biomass“ като схема за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

73

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1855 на Комисията от 27 ноември 2018 година относно емисиите на парникови газове, попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, генерирани във всяка от държавите членки през 2016 година

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1856 на Комисията от 27 ноември 2018 година година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 8058)  ( 1 )

78

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на типа на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж [2018/1857]

106

 

*

Изменения на Правило № 100 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на специфичните изисквания за електрическото силово предаване [2018/1858]

114

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2018/860 на Комисията от 7 февруари 2018 година относно схема за държавна помощ SA.45852 — 2017/C (ex 2017/N) която Германия възнамерява да приведе в действие за резервна мощност ( ОВ L 153, 15.6.2018 г. )

115

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top