EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:298:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 298, 23 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 298

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
23 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1833 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на молва във водите на Съюза от зона 3а от страна на кораби, плаващи под знамето на Дания

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1834 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 8 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

4

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1835 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 9 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

6

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1836 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на сайда в зона 6; водите на Съюза и международни води от зони 5b, 12 и 14 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1837 на Комисията от 22 ноември 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за двадесет и осмата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/1838 на Съвета от 19 ноември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1839 на Съвета от 19 ноември 2018 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия

15

 

*

Решение (ЕС) 2018/1840 на Комисията от 10 август 2018 година относно държавна помощ SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) — Словения — Изменения на задълженията за преструктуриране на Nova Ljubljanska Banka d.d. (NLB) (нотифицирано под номер С(2018) 5537)  ( 1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1841 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2018) 7424)

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1842 на Комисията от 22 ноември 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 7911)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top