EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 286, 14 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 286

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
14 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1708 на Комисията от 13 ноември 2018 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Însurăței“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1709 на Комисията от 13 ноември 2018 година за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2020 г. относно трудовите злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми във връзка с извадковото изследване на работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1710 на Комисията от 13 ноември 2018 година за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за календарната 2018 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 на Комисията

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1711 на Комисията от 13 ноември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1371/2013 на Съвета по отношение на датата на прилагане на освобождаването, предоставено на индийски производители износители

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1712 на Комисията от 13 ноември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1013 за налагане на временни защитни мерки във връзка с вноса на някои стоманени продукти

17

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EC) 2018/1714 на Съвета от 6 ноември 2018 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на неговите подкомитети и работни групи

22

 

*

Решение (EС) 2018/1715 на Съвета от 12 ноември 2018 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2020 г., годишния размер за 2019 г., първата част от вноската за 2019 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2021 и 2022

30

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1716 на Комисията от 13 ноември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/776/ЕС за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top