Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:274:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 274, 5 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 274

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
5 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1637 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторни технически стандарти за процедурите и характеристиките на функцията по наблюдение ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1638 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на начина, по който да се гарантира, че входящите данни са подходящи и могат да бъдат проверени, както и на въвеждането на вътрешните процедури за наблюдение и проверка на доставчика на входящи данни, чието прилагане трябва да осигури администраторът на критични или значими бенчмаркове, когато входящите данни са предоставени от функция „фронт-офис“ ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1639 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на елементите на кодекса за поведение, който се разработва от администраторите на бенчмаркове, които се основават на входящи данни от доставчици на входящи данни ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1640 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на изискванията за управление и контрол към поднадзорните доставчици на входящи данни ( 1 )

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1641 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която администраторите на критични или значими бенчмаркове предоставят относно използваната методика за определяне на бенчмарка, вътрешния преглед и одобряване на методиката и относно процедурите за извършване на съществени промени в методиката ( 1 )

21

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1642 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на критериите, които да следва да бъдат взети под внимание от компетентните органи, когато преценяват дали администраторите на значими бенчмаркове следва да прилагат определени изисквания ( 1 )

25

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1643 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на съдържанието на декларацията за бенчмарк, публикувана от администратора на бенчмарка, и случаите, при които се изисква нейното актуализиране ( 1 )

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1644 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи минималното съдържание на договореностите за сътрудничество с компетентните органи на държави извън ЕС, чиято правна рамка и надзорни практики са признати за еквивалентни ( 1 )

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за формата и съдържанието на заявлението за признаване до компетентния орган на референтната държава членка и за представянето на информация в уведомлението до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ( 1 )

36

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и на заявление за регистрация ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1647 на Комисията от 31 октомври 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на хидролизат от яйчна мембрана като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top