Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:259:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 259, 16 октомври 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 259

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
16 октомври 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1541 на Съвета от 2 октомври 2018 година за изменение на регламенти (ЕС) № 904/2010 и (ЕС) 2017/2454 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1543 на Комисията от 15 октомври 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 32291 като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

25

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1545 на Съвета от 15 октомври 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1869 относно консултативна мисия на Европейския съюз за подкрепа на реформата в сектора за сигурност в Ирак (EUAM Iraq)

31

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1546 на Съвета от 15 октомври 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1425 относно действие на Европейския съюз за стабилизиране в Мопти и Сегу

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1547 на Комисията от 15 октомври 2018 година за определяне на спецификациите за свързване на централните звена за достъп до Системата за влизане/излизане (СВИ) и за техническо решение, улесняващо събирането на данни от страна на държавите членки с цел изготвяне на статистически данни относно достъпа до СВИ за целите на правоприлагането

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1548 на Комисията от 15 октомври 2018 година за определяне на мерки за съставяне на списъка на лицата, за които в Системата за влизане/излизане (СВИ) е установено, че са лица, надвишили разрешения срок на престой, и на процедурата за разпространение на този списък сред държавите членки

39

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1522 на Комисията от 11 октомври 2018 година за определяне на общ формат за националните програми за контрол на замърсяването на въздуха съгласно Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители ( ОВ L 256, 12.10.2018 г. )

43

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ( ОВ L 256, 12.10.2018 г. )

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top