Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:217I:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, L 217 I, 27 август 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 217I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
27 август 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1204 на Комисията от 27 август 2018 година за изменение за 290-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 217/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1204 НА КОМИСИЯТА

от 27 август 2018 година

за изменение за 290-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно същия регламент.

(2)

На 23 август 2018 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН реши да добави три вписвания в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставен в Брюксел на 27 август 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

„—

Mohammed Yusip Karim (известен също като a) Abu Walid Al Indunisi б) Zidni Elma в) Udtadz Syaifudin г) Mohammad Yusef Karim Faiz д) Muh Saifudin е) Kembar Khalid ж) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz з) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz и) Ustadz Faiz й) Saifudin Faiz к) Kholid Faiz л) Abdullah Faiz м) Fauz Faturohman. Дата на раждане: 11.10.1978 г. Място на раждане: Индонезия. Адрес: Сирийска арабска република (местонахождение от 2015 г. насам). Гражданство: Индонезия. Друга информация: Старши член на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал-Кайда в Ирак. Вербува за ИДИЛ и инструктира лица да извършват терористични актове в онлайн видеа. Физическо описание: цвят на косата: черен; телосложение: слабо. Говори арабски и индонезийски език и Минданао диалект. Дата на определянето, посочена в член 7, буква г), параграф 2, точка i): 23.8.2018 г.

Mohamad Rafi Bin Udin (известен също като a) Mohd Radi Bin Udin б) Abu Awn al Malizi в) Muhammad Ratin г) Muhammad Rafiuddin д) Abu Una al Malayzie е) Mhammad Rahim Bin Udin ж) Abu Ayn Tok Cit з) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Дата на раждане: 3.6.1966 г. Място на раждане: Negri Sembilan, Малайзия. Адрес: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (считано от 30 януари 2014 г.), б) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (считано от 23 април 2010 г.), в) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (считано от 6 април 2007 г.), г) Сирийска арабска република (местоположение от 2014 г.). Гражданство: а) Малайзия б) Индонезия. Паспорт №: Малайзия: номер A31142734, издаден на 6 ноември 2013 г. (издаден от Дирекцията за имиграция на Малайзия, валиден до 6 ноември 2015 г.). Национален идентификационен номер: Малайзия: национална карта за самоличност 660603-05-5267 (издадена от Националната регистрационна служба на Малайзия; издадена на Mohd Rafi bin Udin). Друга информация: Старши член на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал-Кайда в Ирак. Вербува за ИДИЛ и инструктира лица да извършват терористични актове в онлайн видеа. Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; цвят на кожата: тъмен. Говори английски, малайски, ограничен арабски. Дата на определянето, посочена в член 7, буква г), параграф 2, точка i): 23.8.2018 г.

Muhammed Reza Lahaman Kiram (известен още като a) Abdul Rahman, б) Abu Abdul Rahman al Filipini в) Abtol Rahman). Дата на раждане: 3.3.1990 г. Място на раждане: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Филипини. Адрес: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (предишен адрес), б) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (предишен адрес), в) Сирийска арабска република (местонахождение от 2015 г.). Гражданство: Филипини. Паспорт №: а) Филипини: номер XX3966391 (издаден на 25.2.2015 г. от Министерството на външните работи на Филипините, дата на изтичане на валидността 24.2.2020 г.), б) Филипини: номер ЕС3524065. Друга информация: Старши член на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал-Кайда в Ирак. Вербува за ИДИЛ и инструктира лица да извършват терористични актове в онлайн видеа. Физическо описание: височина: 156 см; тегло: 60 кг (през септември 2016 г.); цвят на очите: черен; цвят на косата: черен; телосложение: средно; високи скули. Говори тагалог, английски, арабски. Дата на определянето, посочена в член 7, буква г), параграф 2, точка i): 23.8.2018 г.“


Top