Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:203:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 203, 10 август 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 203

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
10 август 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/1107 на Съвета от 20 юли 2018 година за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции ( 1 )

2

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1109 на Комисията от 1 август 2018 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 4978)  ( 1 )

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1110 на Комисията от 3 август 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС (нотифицирано под номер С(2018) 4937)  ( 1 )

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1111 на Комисията от 3 август 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), и на генетично модифицирана царевица, комбинираща двете събития MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение 2010/420/ЕС (нотифицирано под номер С(2018) 5014)  ( 1 )

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1112 на Комисията от 3 август 2018 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 5020)  ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1113 на Комисията от 3 август 2018 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 5029)  ( 1 )

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1114 на Комисията от 9 август 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 5510)  ( 1 )

37

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства ( ОВ L 140, 6.6.2018 г. )

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top