Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:189:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 189, 26 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 189

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
26 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 — 2020 г.

1

 

*

Решение (EС) 2018/1047 на Съвета от 16 юли 2018 година за подписване от името на Съюза на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1048 на Комисията от 18 юли 2018 година за определяне на изисквания за използване на въздушното пространство и на оперативни процедури по отношение на навигацията, основана на летателните характеристики и оборудването на въздухоплавателното средство

3

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1049 на Комисията от 25 юли 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1050 на Съвета от 16 юли 2018 година за назначаване на шестима членове и четирима заместник-членове, предложени от Обединеното кралство, в Комитета на регионите

11

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 55/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1051]

13

 

*

Решение № 56/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1052]

14

 

*

Решение № 57/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1053]

17

 

*

Решение № 58/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1054]

19

 

*

Решение № 59/2018 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1055]

21

 

*

Решение № 60/2018 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1056]

23

 

*

Решение № 61/2018 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2018/1057]

25

 

*

Решение № 62/2018 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 5 юни 2018 година за включване на органи по оценка на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост и в Секторното приложение относно телекомуникационното оборудване [2018/1058]

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top