Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:182:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 182, 18 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
18 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията от 12 февруари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства и техните двигатели и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/96 на Комисията  (1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/986 на Комисията от 3 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 във връзка с адаптиране на административните разпоредби за одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства с оглед на граничните стойности на емисиите от етап V  (1 )

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/987 на Комисията от 27 април 2018 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/655 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на газообразните замърсители от монтираните в извънпътната подвижна техника двигатели с вътрешно горене при експлоатация  (1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/988 на Комисията от 27 април 2018 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/656 за определяне на административните изисквания към граничните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната подвижна техника в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета  (1 )

46

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/989 на Комисията от 18 май 2018 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания, свързани с граничните стойности на емисиите и одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната подвижна техника  (1 )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top