Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:177:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 177, 13 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 177

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
13 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/990 на Комисията от 10 април 2018 година за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на опростените, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа, изискванията към активите, получени в рамките на обратни репо споразумения, и методиките за оценка на кредитното качество  (1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/991 на Комисията от 12 юли 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на хидролизат на лизозим от белтък от кокоши яйца като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията  (1 )

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/992 на Комитета по политика и сигурност от 11 юли 2018 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия) (EUTM Сомалия/1/2018)

12

 

*

Решение (ЕС) 2018/993 на Комисията от 11 юли 2018 година за изменение на решения (ЕС) 2017/1214, (ЕС) 2017/1215, (ЕС) 2017/1216, (ЕС) 2017/1218 и (ЕС) 2017/1219 по отношение на продължителността на преходния период (нотифицирано под номер C(2018) 4312)  (1 )

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top