EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:174:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 174, 10 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 174

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
10 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/966 на Съвета от 6 юли 2018 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/967 на Комисията от 26 април 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, що се отнася до неспазването на сроковете за плащане и до приложимия валутен курс при изготвянето на декларациите за разходите

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/968 на Комисията от 30 април 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценките на риска във връзка с инвазивните чужди видове

5

 

*

Регламент (ЕС) 2018/969 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за отстраняване на специфичните рискови материали от дребни преживни животни  (1 )

12

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/971 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 4460)  (1 )

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/683 на Комисията от 4 май 2018 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163 ( ОВ L 116, 7.5.2018 г. )

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top