Help Print this page 

Document L:2018:149:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 149, 14 юни 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
14 юни 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 на Комисията от 13 юни 2018 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2018 година

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията от 13 юни 2018 година за създаване на процедурен правилник на апелативните съвети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз  (1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/868 на Комисията от 13 юни 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1301/2014 и на Регламент (ЕС) № 1302/2014 по отношение на разпоредбите за системата за измерване на енергия и системата за събиране на данни  (1 )

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/869 на Комитета по политика и сигурност от 5 юни 2018 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)  (*1 )

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Процедурния правилник на Съда ( ОВ L 265, 29.9.2012 г. )

26

 

*

Поправка на Процедурния правилник на Общия съд ( ОВ L 105, 23.4.2015 г. )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top