Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:140:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 140, 6 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
6 юни 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/826 на Съвета от 28 май 2018 година за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/827 на Съвета от 4 юни 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/828 на Комисията от 15 февруари 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 във връзка с изискванията относно спирачните системи против блокиране на колелата, устройствата за високо налягане за натрупване на енергия и хидравличните съединения от еднопътен типТекст от значение за ЕИП.  (1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/829 на Комисията от 15 февруари 2018 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средстваТекст от значение за ЕИП.  (1 )

8

 

*

Делегиран Регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година За изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран Регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства

15

 

*

Регламент (ЕС) 2018/831 на Комисията от 5 юни 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храниТекст от значение за ЕИП.  (1 )

35

 

*

Регламент (ЕС) 2018/832 на Комисията от 5 юни 2018 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циантранилипрол, цимоксанил, делтаметрин, дифеноконазол, фенамидон, флубендиамид, флуопиколид, фолпет, фосетил, мандестробин, мепикват, метазахлор, пропамокарб, пропаргит, пириметанил, сулфоксафлор и трифлоксистробин във или върху определени продуктиТекст от значение за ЕИП.  (1 )

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/833 на Съвета от 4 юни 2018 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/834 на Комисията от 4 юни 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 3318) Текст от значение за ЕИП.  (1 )

89

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/835 на Комисията от 4 юни 2018 година относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Унгария (нотифицирано под номер С(2018) 3319) Текст от значение за ЕИП.  (1 )

104

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Митническия подкомитет ЕС — Грузия от 20 март 2018 година за замяна на Протокол I към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество [2018/836]

107

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top