EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:137:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 137, 4 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 137

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
4 юни 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/814 на Съвета от 1 юни 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/815 на Комисията от 1 юни 2018 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на СъветаТекст от значение за ЕИП.  (1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/816 на Комисията от 1 юни 2018 година за изменение за 285-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/817 на Съвета от 22 май 2018 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на приложение IX („Финансови услуги“) към Споразумението за ЕИП (Законодателни актове на ниво 2, Регламент за европейската пазарна инфраструктура)

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/818 на Съвета от 28 май 2018 година за налагане на глоба на Австрия за манипулирането на данните за дълга в провинция Залцбург

23

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/819 на Съвета от 1 юни 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/820 на Комисията от 31 май 2018 година за предоставяне на поисканата от Нидерландия дерогация в съответствие с Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер С(2018) 3222)

27

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/821 на Комисията от 1 юни 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 3649) Текст от значение за ЕИП.  (1 )

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top