EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 123, 18 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
18 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/728 на Комисията от 24 януари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за процедурите за изключване на сделките с нефинансови контрагенти, установени в трета държава, от капиталовото изискване за риска от корекция на кредитната оценка ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/729 на Комисията от 26 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с оглед на добавянето на някои прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/730 на Комисията от 4 май 2018 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства при референтни дати от периода 31 март 2018 г. — 29 юни 2018 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2018/731 на Комисията от 15 май 2018 година за забрана на риболова на вълнист скат във води на Съюза от зона 7e от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

82

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/732 на Комисията от 17 май 2018 година относно обща методика за сравняването на цените на алтернативните горива за единица в съответствие с Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

85

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/733 на Комисията от 17 май 2018 година за изменение за 284-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

89

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/734 на Комисията от 17 май 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за двадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

92

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/735 на Комисията от 17 май 2018 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154

93

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/736 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване за някои електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен материал ( 1 )

94

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/737 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори на основата на планарна матрица ( 1 )

97

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/738 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет) ( 1 )

100

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/739 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за стомана ( 1 )

103

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/740 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на алуминия ( 1 )

106

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/741 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на медта ( 1 )

109

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/742 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за висока температура на топене ( 1 )

112

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2018/743 на Комисията от 16 май 2018 година относно пилотен проект за прилагане, посредством Информационната система за вътрешния пазар, на разпоредбите за административно сътрудничество по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

115

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/744 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/745 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 2817)  ( 1 )

122

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top