Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:121:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 121, 16 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 121

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
16 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/685 на Комисията от 3 май 2018 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, бира, флуопирам, флуксапироксад, малеинов хидразид, синапено семе на прах и тефлутрин във или върху определени продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/686 на Комисията от 4 май 2018 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос, хлорпирифос-метил и трихлопир във или върху определени продукти ( 1 )

30

 

*

Регламент (ЕС) 2018/687 на Комисията от 4 май 2018 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацибензолар-S-метил, бензовиндифлупир, бифентрин, биксафен, хлорантранилипрол, делтаметрин, флоникамид, флуазифоп-П, изофетамид, метрафенон, пендиметалин и тефлубензурон във и върху определени продукти ( 1 )

63

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top