EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:091:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 91, 9 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 91

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
9 април 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Съобщение във връзка с влизането в сила на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/548 на Съвета от 6 април 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/549 на Комисията от 6 април 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/550 на Комисията от 6 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/551 на Съвета от 6 април 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552 на Комисията от 6 април 2018 година за актуализиране на позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура за някои продукти в Директива 2003/96/ЕО на Съвета

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета ( ОВ L 88, 31.3.2017 г. )

30

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top