EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:082:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 82, 26 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 82

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
26 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/497 на Комисията от 21 март 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Marrone del Mugello“ (ЗГУ))

2

 

*

Регламент (ЕС) 2018/498 на Комисията от 22 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9 ( 1 )

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/499 на Комисията от 20 март 2018 година за създаване на европейската инфраструктура на консорциума за европейска научноизследователска инфраструктура „Отворени платформи за химичнобиологичен скрининг“ (EU-OPENSCREEN ERIC) (нотифицирано под номер С(2018) 1482)  ( 1 )

8

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/500 на Комисията от 22 март 2018 година относно съответствието на предложението за създаване на коридор за железопътен товарен превоз „Алпи — Западни Балкани“ с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 1625)

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/501 на Комисията от 22 март 2018 година относно признаването на Султаната Оман в съответствие с Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер С(2018) 1640)  ( 1 )

15

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия ( ОВ L 68, 13.3.2015 г. )

17

 

*

Поправка на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия ( ОВ L 94, 28.3.2014 г. )

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top