EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:069:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 69, 13 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 69

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
13 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/385 на Съвета от 16 октомври 2017 година за подписване, от името на Съюза и на държавите членки, и временно прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

*

Решение (Евратом) 2018/386 на Съвета от 16 октомври 2017 година за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/387 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/388 на Съвета от 12 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/390 на Комисията от 12 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/391 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

46

 

*

Решение (ОВППС) 2018/392 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

48

 

*

Решение (ЕС) 2018/393 на Комисията от 12 март 2018 година за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top