EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:065:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 65, 8 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 65

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
8 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 на Комисията от 5 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/338 на Комисията от 7 март 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, прасета за угояване, свине майки, видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, всички други видове птици (с изключение на птици носачки) и отбити прасенца (притежател на разрешението BASF SE) ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/339 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение и за дерогация от Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на вносните лицензии за млечни продукти с произход от Исландия

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 година за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество

24

 

*

Решение (ЕС) 2018/341 на Комисията от 27 септември 2017 година относно схемата за държавна помощ SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN), приведена в действие от Франция (данък в полза на Националната организация за селскостопански и морски продукти (France AgriMer) — член 25 от Закон № 2005-1720 от 30 декември 2005 г.) (нотифицирано под номер С(2017) 4431)

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/342 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 1509)  ( 1 )

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1538 на Европейската централна банка от 25 август 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ECB/2017/25) ( ОВ L 240, 19.9.2017 г. )

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top