EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 62, 5 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
5 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/317 на Комисията от 2 март 2018 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на стъкленка (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/318 на Европейската централна банка от 22 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2018/7)

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/319 на Съвета от 27 февруари 2018 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 26-ата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози и на притурките към нея

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/320 на Комисията от 28 февруари 2018 година относно някои мерки за опазване на здравето на животните при вътресъюзна търговия със саламандри и въвеждането на такива животни в Съюза във връзка с гъбата Batrachochytrium salamandrivorans (нотифицирано под номер C(2018) 1208)  ( 1 )

18

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2018/321 на Комисията от 2 март 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (EC) 2017/224 на Комисията за определяне на техническите и оперативните спецификации, позволяващи търговската услуга, предлагана от създадената в рамките на програмата „Галилео“ система, да изпълнява функцията, предвидена в член 2, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета

34

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2018/322 на Комисията от 2 март 2018 година за преустановяване на процедурата за проучване по отношение на пречките пред търговията, състоящи се в мерки, приети от Република Турция, които засягат търговията с непромазана хартия без дървесина

36

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2018/323 на Европейската централна банка от 22 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2018/8)

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top