Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:032:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 32, 6 февруари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
6 февруари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/171 на Комисията от 19 октомври 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/172 на Комисията от 28 ноември 2017 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/173 на Комисията от 29 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализиране на кодовете по Комбинираната номенклатура, изброени в приложение I към същия регламент

12

 

*

Регламент (ЕС) 2018/174 на Комисията от 2 февруари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка с целеви второстепенни променливи за пренасяне между поколенията на неравностойно положение, за състав на домакинството и за развитие на доходите за 2019 г. ( 1 )

35

 

*

Регламент (ЕС) 2018/175 на Комисията от 2 февруари 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/176 на Съвета от 29 януари 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

50

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2018/177 на Комисията от 2 февруари 2018 година относно елементите, които следва да бъдат включвани в техническите, правните и финансовите договорености между държавите членки за прилагане на механизма за солидарност съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top