Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:022:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 22, 26 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 22

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
26 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/121 на Съвета от 23 януари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/122 на Комисията от 20 октомври 2017 година за изменение на приложения I, II, VI, VIII и IX към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/123 на Комисията от 15 януари 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Cerezas de la Montaña de Alicante“ (ЗГУ))

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/124 на Комисията от 15 януари 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Pane di Matera“ (ЗГУ))

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/125 на Комисията от 24 януари 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/126 на Комисията от 24 януари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/127 на Комисията от 24 януари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/128 на Комисията от 25 януари 2018 година за поправка на текста на някои езици на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/129 на Комисията от 25 януари 2018 година за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен чрез Corynebacterium glutamicum KCCM 80099, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/130 на Комисията от 25 януари 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), като фуражна добавка за свине за угояване (притежател на разрешението Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2018/131 на Съвета от 23 януари 2018 година за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. ( 1 )

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/132 на Съвета от 25 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/133 на Комисията от 24 януари 2018 година за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер С(2018) 213)  ( 1 )

36

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/134 на Комисията от 24 януари 2018 година за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер С(2018) 218)  ( 1 )

41

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/44 на Комисията от 20 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води ( ОВ L 7, 12.1.2018 г. )

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top