EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:014:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 14, 19 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 14

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
19 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/76 на Съвета от 23 октомври 2017 година за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/77 на Комисията от 15 януари 2018 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент (ЕС) 2018/78 на Комисията от 16 януари 2018 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, бенсулфурон-метил, диметахлор и луфенурон във или върху определени продукти ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2018/79 на Комисията от 18 януари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/80 на Комисията от 18 януари 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за шестнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top