EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:011:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 11, 16 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
16 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/61 на Съвета от 21 март 2017 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

1

 

 

Изменение 1 на Споразумението относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване между Съединените американски щати и Европейската общност

3

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/175 на Комисията от 25 януари 2017 година за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за обекти за туристическо настаняване ( ОВ L 28, 2.2.2017 г. )

6

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/978 на Комисията от 9 юни 2017 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флуопирам; хексахлороциклохексан (НСН), алфа-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), бета-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), сума от изомери, с изключение на гама-изомера; линдан (хексахлороциклохексан (НСН), гама-изомер); никотин и профенофос във и върху определени продукти ( ОВ L 151, 14.6.2017 г. )

7

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top