Help Print this page 

Document L:2018:010:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 10, 13 януари 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 10

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
13 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/53 на Съвета от 12 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/54 на Комисията от 4 декември 2017 година за забрана на риболова на меджид в зона VIII от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/55 на Комисията от 9 януари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 във връзка с добавянето на Република Сингапур към третите държави, признати за прилагащи стандарти за сигурност, равностойни на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/56 на Комисията от 12 януари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/57 на Комитета по политика и сигурност от 9 януари 2018 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

14

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/58 на Съвета от 12 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

15

 

*

Решение (ЕС) 2018/59 на Комисията от 11 януари 2018 година за изменение на Решение 2009/300/ЕО по отношение на съдържанието и срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на телевизори (нотифицирано под номер С(2018) 6)  ( 1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/60 на Комисията от 12 януари 2018 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Румъния (нотифицирано под номер С(2018) 219)  ( 1 )

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top