Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:010:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 10, 13 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 10

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
13 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/53 на Съвета от 12 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/54 на Комисията от 4 декември 2017 година за забрана на риболова на меджид в зона VIII от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/55 на Комисията от 9 януари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 във връзка с добавянето на Република Сингапур към третите държави, признати за прилагащи стандарти за сигурност, равностойни на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/56 на Комисията от 12 януари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/57 на Комитета по политика и сигурност от 9 януари 2018 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

14

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/58 на Съвета от 12 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

15

 

*

Решение (ЕС) 2018/59 на Комисията от 11 януари 2018 година за изменение на Решение 2009/300/ЕО по отношение на съдържанието и срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на телевизори (нотифицирано под номер С(2018) 6)  ( 1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/60 на Комисията от 12 януари 2018 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Румъния (нотифицирано под номер С(2018) 219)  ( 1 )

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top