EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:006:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 6, 11 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 6

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
11 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/31 на Съвета от 10 януари 2018 година за прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/32 на Комисията от 28 септември 2017 година за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторните технически стандарти за стандартизираната на равнището на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/33 на Комисията от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/34 на Комисията от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на документа с информация за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

37

 

*

Регламент (ЕС) 2018/35 на Комисията от 10 януари 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на октаметилциклотетрасилоксан (D4) и декаметилциклопентасилоксан (D5) ( 1 )

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/36 на Съвета от 10 януари 2018 година за прилагане на Решение 2012/285/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top