EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:002:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 2, 5 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 2

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
5 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/3 на Комисията от 4 януари 2018 година определяне на критичните обеми за 2018 и 2019 г., за целите на евентуалното прилагане на допълнителни вносни мита върху някои плодове и зеленчуци

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/4 на Съвета от 18 декември 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на процедурния правилник на Съвместния комитет на ЕИП

5

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/5 на Комисията от 3 януари 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/270/ЕС по отношение на симптомите на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) и определянето на съответните демаркационни зони (нотифицирано под номер С(2017) 8788)

11

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/841 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, Ampelomyces quisqualis, щам: AQ 10, беналаксил, бентазон, бифеназат, бромоксинил, карфентразон-етил, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, дикват, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), етоксазол, фамоксадон, фенамидон, флумиоксазин, форамсулфурон, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, имазамокс, имазосулфурон, изоксафлутол, ламинарин, металаксил-М, метоксифенозид, милбемектин, оксасулфурон, пендиметалин, фенмедифам, пиметрозин, S-метолахлор и трифлоксистробин ( ОВ L 125, 18.5.2017 г. )

14

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/842 на Комисията от 17 май 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество с нисък риск Coniothyrium minitans — щам CON/M/91-08, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( ОВ L 125, 18.5.2017 г. )

15

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top