Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:348:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 348, 29 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 348

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
29 декември 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2454 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки

7

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/2456 на Съвета от 18 декември 2017 година за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

23

 

*

Решение (ЕС) 2017/2457 на Съвета от 18 декември 2017 година за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

25

 

*

Решение (ЕС) 2017/2458 на Съвета от 18 декември 2017 година за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

27

 

 

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

29

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2459 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

32

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2460 на Комисията от 30 октомври 2017 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, във връзка със списъка на референтните лаборатории на Съюза ( 1 )

34

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2017/2461 на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

36

 

*

Решение (ЕС) 2017/2462 на Съвета от 18 декември 2017 година за упълномощаване на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

38

 

*

Решение (ЕС) 2017/2463 на Съвета от 18 декември 2017 година за упълномощаване на Хърватия, Нидерландия, Португалия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

41

 

*

Решение (ЕС) 2017/2464 на Съвета от 18 декември 2017 година за упълномощаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

43

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2017 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Европейския съюз и Швейцария, учреден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 29 ноември 2017 година за замяна на приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт [2017/2465]

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top