Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:276:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 276, 26 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 276

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
26 октомври 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1942 на Съвета от 25 октомври 2017 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1944 на Комисията от 13 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури, свързани с процеса на консултации между съответните компетентни органи във връзка с уведомяването за планирано придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник в съответствие с директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

22

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 на Комисията от 11 юли 2017 година за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник ( 1 )

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2017/1947 на Съвета от 23 октомври 2017 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение

44

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1948 на Съвета от 25 октомври 2017 година за прилагане на Решение 2014/450/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1949 на Комисията от 25 октомври 2017 година за отмяна на Решение за изпълнение 2014/715/ЕС, определящо Шри Ланка за трета държава, която Комисията смята за несътрудничеща съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

62

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 204/16/COL от 23 ноември 2016 година относно предполагаема неправомерна държавна помощ, предоставена на Íslandsbanki hf. и Arion Bank hf. под формата на кредитни споразумения при предполагаеми преференциални условия (Исландия) [2017/1950]

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top