EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:265:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 265, 14 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 265

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
14 октомври 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2017/1853 на Съвета от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/335/ЕС за даване на разрешение на Република Литва да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1854 на Съвета от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/797/ЕС за даване на разрешение на Република Естония да прилага мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1855 на Съвета от 10 октомври 2017 година за предоставяне на разрешение на Румъния да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1856 на Съвета от 10 октомври 2017 година за предоставяне на разрешение на Република Полша да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

21

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1857 на Комисията от 13 октомври 2017 година относно признаването на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Съединените американски щати за трансакциите с деривати под надзора на Комисията за търговия със стокови фючърси като равностойни на някои изисквания на член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ( 1 )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top