EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:253:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 253, 30 септември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
30 септември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1777 на Комисията от 29 септември 2017 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от Bacillus amyloliquefaciens щам FZB24, Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, глинест въглен, дихлорпроп-P, етефон, етридиазол, флоникамид, флуазифоп-П, водороден пероксид, металдехид, пенконазол, спинеторам, тау-флувалинат и Urtica spp. във или върху определени продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1778 на Комисията от 29 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 891/2009 по отношение на някои разпоредби относно първия подпериод от периодa на тарифната квота за внос 2017/2018 година в сектора на захарта и във връзка с режима на рафинериите на пълен работен ден

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1779 на Съвета от 29 май 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с приемането на препоръка относно приоритетите на партньорството между ЕС и Египет

34

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1780 на Комитета по политика и сигурност от 18 септември 2017 година за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017)

37

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Съобщение за читателите

38

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1549 на Съвета от 14 септември 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( ОВ L 237, 15.9.2017 г. )

39

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2017/1561 на Съвета от 14 септември 2017 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( ОВ L 237, 15.9.2017 г. )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top