Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 209, 12 август 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
12 август 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1464 на Комисията от 2 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета по отношение на търговските отстъпки, предоставени на Косово, вследствие на влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна ( *1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1465 на Комисията от 9 август 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1466 на Комисията от 11 август 2017 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за вина с произход от Косово ( *1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1467 на Комисията от 11 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1255/2010 по отношение на тарифната квота за внос на продукти от категорията „baby beef“ с произход от Косово ( *1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1468 на Комисията от 11 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 354/2011 за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за някои видове риба и рибни продукти с произход от Босна и Херцеговина

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1469 на Комисията от 11 август 2017 година за определяне на стандартизирания формат на представяне на информационния документ за застрахователния продукт ( 1 )

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1470 на Комисията от 2 февруари 2017 година относно схемите за помощ SA.26763 2014/C (ex 2012/NN), приведени в действие от Франция в полза на предприятията за автобусен транспорт в региона на Ile-de-France (нотифицирано под номер С(2017) 439)  ( 1 )

24

 

*

Решение (ЕС) 2017/1471 на Комисията от 10 август 2017 година за изменение на Решение 2013/162/ЕС за преразглеждане на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2017 до 2020 г. (нотифицирано под номер С(2017) 5556)

53

 


 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top