EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:208:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 208, 11 август 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 208

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
11 август 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1447 на Комисията от 31 юли 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Limone Interdonato Messina (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1448 на Комисията от 7 август 2017 година за забрана на риболова на морски костур в зона 3М на NAFO от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

3

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1449 на Комисията от 7 август 2017 година за временна забрана на риболова на пикша във водите на Съюза и международни води от зони Vb и VIa от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

5

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1450 на Комисията от 7 август 2017 година за временна забрана на риболова на молва в зона IIIa и във водите на Съюза от зона IIIbcd от страна на кораби, плаващи под знамето на Дания

7

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1451 на Комисията от 7 август 2017 година за временна забрана на риболова на атлантическа треска в зона VIIа от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

9

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1452 на Комисията от 7 август 2017 година за временна забрана на риболова на берикс във водите на Съюза и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

11

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1453 на Комисията от 9 август 2017 година за временна забрана на риболова на афанопус във води на Съюза и в международни води от зони VIII, IX и X от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1454 на Комисията от 10 август 2017 година за определяне на техническите формати за докладване от страна на държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1455 на Комисията от 10 август 2017 година за неподновяване на одобрението на активното вещество пикоксистробин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1456 на Комисията от 10 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1457 на Комисията от 10 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1458 на Съвета от 10 август 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

36

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1459 на Съвета от 10 август 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1460 на Комисията от 8 август 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2017)5471)  ( 1 )

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1461 на Комисията от 8 август 2017 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на списъка на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (нотифицирано под номер C(2017) 5472)  ( 1 )

46

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1462 на Комисията от 10 август 2017 година за признаване на доброволната схема „REDcert“ като схема за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

51

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2017 на Специалния комитет по митническо сътрудничество и улесняване на търговията КАРИФОРУМ — ЕС от 7 юли 2017 година за дерогация от правилата за произход, определени в Протокол I към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, за да се вземе предвид специалното положение на Доминиканската република по отношение на някои текстилни изделия [2017/1463]

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top